Et vellykket prosjekt starter alltid med planlegging og prosjektering

For rehabilitering- og oppussings prosjekter er det viktig å inngå en dialog med fagfolk på et tidlig tidspunkt. Fagpersoner med erfaring kan gi deg en indikasjon på hva budsjettstørrelse du kan regne med. Fagfolk kan belyse mulige overraskelser som er typisk ved arbeid på eldre bygninger og konstruksjoner. Erfaring viser at tilstand kan være betraktelig verre enn det man først trodde. Det kan være råte, sopp, aktivitet fra skadedyr, vannskader, gamle feil som er dekket over. Listen er lang. Når vi har en felles forståelse av prosjektets omfang kan prisestimat og budsjettevne vurderes, for deretter å innhente formelt pristilbud.

  1. Som entreprenør skal vi forstå dine ønsker og behov.

  2. Planlegging og felles forståelse av prosjektets omfang.

  3. Kundens egen vurdering av prisestimat og budsjettevne.

  4. Overlevering formelt pristilbud på prosjektet.

  5. Bestilling.

  6. Utførelse i henhold til avtalte vilkår.

Fastpris, prisoverslag og uforpliktende prisantydning:

Fastpris: Som navnet tilsier – en fast pris.

Prisoverslag: Dersom entreprenøren har gitt et prisoverslag på prosjektet er hovedregelen at sluttvederlaget ikke skal overstige prisoverslaget vesentlig, og maks med 15 prosent (jf. buofl. § 41 tredje ledd, og håndverkertjenesteloven § 32 som regelen i bustadoppføringsloven har sitt mønster i). Dette innebærer at entreprenøren/håndverkeren og kunden deler risikoen for prisoverslaget ved at kunden dekker overslaget inntil maksimalt 15 prosent, mens håndverkeren må dekke den øvrige prisoverskridelsen.

Denne risikodelingen kan imidlertid settes til side dersom partene på forhånd uttrykkelig har avtalt et annet maksimalbeløp, eller dersom kunden har bestilt endringer som har medført et pristillegg. Hvis kunden har bestilt endringer, kommer naturligvis endringene i tillegg til det kunden skal betale for det opprinnelige tilbudet/overslaget. Arbeider som ikke inngår i prisoverslaget vil ikke være gjenstand for kostnads begrensning.

Uforpliktende prisantydning: I de tilfellene hvor det er umulig å tilby en fastpris eller sette opp et realistisk prisoverslag, presenteres en uforpliktende prisantydning.  Vi som entreprenør tar da særskilt forbehold vedr. pris og kunden aksepterer dette. Særskilte forbehold benyttes gjerne når det er svært usikre momenter i prosjektets fremdrift. I slike tilfeller vil arbeid faktureres etter medgått timer og materiell.