• Fjerning av 130m2 med skifer takstein.

  • Lektet og platet på nytt.

  • Nytt dekke med takshingel.

  • Arbeidet er utført med to mann over 4 dager.

 

Skifer tak

 

Skifer tak

Skifer tak

Skifer tak

Skifer tak