• Grunnarbeid med sparkling og maling før kjøkkenmontering

kjøkken