Irmis Service AS på oppdrag på Bergens tak, Rundemanen!

Montering av ny ståldør i driftsbygning for tekniske installasjoner.