Stort terrasseprosjekt for kunde i Bergen. Før arbeid med terrassen kunne starte var det nødvendig med forsterkning av fundament under terrassen. Bytting av søyler og bærende konstruksjoner.