Stort prosjekt med lydisolering av industribygg på Dale

Tilbygg