Trenger jeg byggesøknad og byggetillatelse?

Du kan gjennomføre en rekke små tiltak uten å søke om byggetillatelse. Her finner du råd og lenker til veiledere som viser hva du kan bygge uten å søke. Garasjer, boder og andre frittstående bygninger med areal som er mindre enn 50 m2 og ikke høyere enn 4 meter er vanligvis ikke søknadspliktig. Selv om bygg er unntatt søknadsplikt, meld fra til kommunen når bygget er ferdig.

Dette kan du bygge uten å søke kommunen om tillatelse:

https://dibk.no/

 

Se trinnvis veileder hos «Direktoratet for byggkvalitet.»

https://dibk.no/garasje

Lokale bestemmelser i din kommune gjelder:

Bergen kommune

I deler av Bergen er det arealplaner som har strengere regler for søknadsplikt enn det som kommer frem i forskriften. Det er derfor viktig at du kontrollerer hvilke regler som gjelder for eiendommen din.

https://www.bergen.kommune.no/

Øygarden kommune

https://www.oygarden.kommune.no/

Andre kommuner

Kommuneoversikt Vestland fylke (Lenke)