Bygging av hytte, naust, garasje, boder, tilbygg og ombygg

  • Kledning og fasade.
  • Bygge hytte, naust, garasje, boder.
  • Tilbygg og ombygging.
  • Terasse, balkong, og rekkverk.
  • Takarbeid.
  • Vegg og himling. gips og plating.
  • Gulv med parkett, laminat, furu, osv.
  • Bygging av gjerde.